Stracić by zyskać


Przez trzy lata Larry był prawdziwy. Louis jest przekonany,że nic tego nie zmieni. Harry wie, że wszystko się zmieniło. Na początku rozstanie jest dla Tomlinsona życiową tragedią. Zaskakujące sytuację, nowe uczucia i doświadczenia oraz oddani przyjaciele uświadamiają mu w jak wielkim błędzie jest. Dopiero teraz odkryję, że szczęście przyjmuję czasem niestandardową formę...

1.To bolące, pierdolnięte serce (Koniec Larry'ego)
.2. Depresyjne zachowania i szokujące odkrycie
3.Ktokolwiek widział ktokolwiek wie...
4. Niespodziewany telefon i pasjonująca walka.
5. Wybuch radości, guz i wyznania.
6. Skutki picia wódki: szczerość.
7.Kac, ewakuujące się śniadania i witaminki.
8. Wyznania, krwotok i płonąca patelnia.
9. Głodny chłopak, szczęście i pomysł na wieczór.
10. Zdradzieckie pierniczki i nocne telefony.
11. Łazienkowe przesłuchania i sypialniane dźwięki.
12. Zabawna pomyłka i niezręczna kolacja.
13. Weselne historię i kolacyjne chichoty.
14. Męczenie mózgu i maraton kreskówek.
15. Żywa poduszka, rozmyślania i koszmarne łzy.
16. Śniadanko, zakupy i nowe przyjaźnie.
17. Impreza, wybaczanie i zszokowany Hazz.
18. Nocni goście, śpioch i domyślny przyjaciel.
19. Pomysł, zaskoczenie i akceptacja.
20. Decyzja, zabawa i przyjemności.

1 komentarz:

  1. Ponad cztery lata temu zaczę­łam szukać rodzi­ców, któ­rzy zostali por­wani do pie­kła. Zaczy­na­łam od czy­ta­nia pamięt­nik matki, w którymrym opi­sała pra­wie całe życie dzięki temu mogłam poznać jej zna­jo­mych czy wro­gów, któ­rych oczy­wi­ście odwiedzi­łam. Zaczy­na­łam nie­win­nie aż umar­łam i sta­łam się osa­czoną. Powoli dąży­łam do celu, gdy pew­nego dnia natra­fi­łam na mojego przy­szłego przy­ja­ciela - Hadesa. Byłam o krok o dosta­nie się do pie­kła z pomocą demona śmierci i cho­rego nieznanego mi demona.

    http://story-by-livia.blogspot.com

    OdpowiedzUsuń